หวยหุ้น

ตรวยผลหวยหุ้น ผลหวยหุ้นวันนี้ ผลหวยหุ้นย้อนหลัง หวยหุ้นต่างประเทศ หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเช้า

หวยหุ้นไทยวันนี้ (เข้า)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 134 66
17 พฤษภาคม 2567 861 89
16 พฤษภาคม 2567 221 77
15 พฤษภาคม 2567 327 30
14 พฤษภาคม 2567 482 32
13 พฤษภาคม 2567 970 20
10 พฤษภาคม 2567 762 33
09 พฤษภาคม 2567 508 75
08 พฤษภาคม 2567 389 52
07 พฤษภาคม 2567 612 20
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยเที่ยง

หวยหุ้นไทยวันนี้ (เที่ยง)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 225 57
17 พฤษภาคม 2567 233 61
16 พฤษภาคม 2567 143 99
15 พฤษภาคม 2567 115 42
14 พฤษภาคม 2567 741 91
13 พฤษภาคม 2567 798 92
10 พฤษภาคม 2567 109 20
09 พฤษภาคม 2567 588 55
08 พฤษภาคม 2567 147 10
07 พฤษภาคม 2567 865 73
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยบ่าย

หวยหุ้นไทยวันนี้ (บ่าย)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 630 62
17 พฤษภาคม 2567 121 49
16 พฤษภาคม 2567 276 32
15 พฤษภาคม 2567 926 31
14 พฤษภาคม 2567 885 35
13 พฤษภาคม 2567 058 32
10 พฤษภาคม 2567 262 67
09 พฤษภาคม 2567 770 37
08 พฤษภาคม 2567 185 48
07 พฤษภาคม 2567 841 49
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นไทยเย็นหุ้นไทยเย็น

หวยหุ้นไทยวันนี้ (เย็น)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 670 98
17 พฤษภาคม 2567 968 96
16 พฤษภาคม 2567 572 28
15 พฤษภาคม 2567 444 13
14 พฤษภาคม 2567 457 07
13 พฤษภาคม 2567 150 60
10 พฤษภาคม 2567 590 61
09 พฤษภาคม 2567 129 04
08 พฤษภาคม 2567 933 04
07 พฤษภาคม 2567 237 45
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นดาวโจนส์หุ้นดาวโจนส์

หวยหุ้นดาวโจนส์ ผลดาวโจนส์ ดาวโจนส์วันนี้

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
17 พฤษภาคม 2567 359 21
16 พฤษภาคม 2567 938 62
15 พฤษภาคม 2567 800 89
14 พฤษภาคม 2567 811 60
13 พฤษภาคม 2567 151 33
10 พฤษภาคม 2567 284 08
09 พฤษภาคม 2567 776 37
08 พฤษภาคม 2567 639 13
07 พฤษภาคม 2567 426 99
06 พฤษภาคม 2567 227 59

หุ้นอังกฤษหุ้นอังกฤษ

หุ้น อังกฤษ ย้อน หลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
17 พฤษภาคม 2567 026 39
16 พฤษภาคม 2567 865 15
15 พฤษภาคม 2567 580 67
14 พฤษภาคม 2567 813 14
13 พฤษภาคม 2567 499 77
10 พฤษภาคม 2567 376 41
09 พฤษภาคม 2567 135 30
08 พฤษภาคม 2567 405 38
07 พฤษภาคม 2567 367 18
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นจีนเช้าหุ้นจีนเช้า

หุ้นจีน szse component index หวยหุ้นจีน เช้า

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 956 14
17 พฤษภาคม 2567 864 49
16 พฤษภาคม 2567 316 62
15 พฤษภาคม 2567 516 57
14 พฤษภาคม 2567 230 02
13 พฤษภาคม 2567 508 16
10 พฤษภาคม 2567 368 39
09 พฤษภาคม 2567 560 78
08 พฤษภาคม 2567 656 38
07 พฤษภาคม 2567 881 40
06 พฤษภาคม 2567 347 35

หุ้นจีนบ่ายหุ้นจีนบ่าย

หวยหุ้นจีนบ่าย

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 082 40
17 พฤษภาคม 2567 942 29
16 พฤษภาคม 2567 413 59
15 พฤษภาคม 2567 354 19
14 พฤษภาคม 2567 873 59
13 พฤษภาคม 2567 332 92
10 พฤษภาคม 2567 124 83
09 พฤษภาคม 2567 807 25
08 พฤษภาคม 2567 882 12
07 พฤษภาคม 2567 094 27
06 พฤษภาคม 2567 921 09

หุ้นไต้หวันหุ้นไต้หวัน

หุ้นไต้หวัน

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 163 16
17 พฤษภาคม 2567 847 79
16 พฤษภาคม 2567 426 05
15 พฤษภาคม 2567 721 36
14 พฤษภาคม 2567 585 14
13 พฤษภาคม 2567 771 87
10 พฤษภาคม 2567 884 07
09 พฤษภาคม 2567 077 74
08 พฤษภาคม 2567 051 98
07 พฤษภาคม 2567 353 22
06 พฤษภาคม 2567 331 99

หุ้นสิงคโปร์หุ้นสิงคโปร์

หวย สิงคโปร์ หุ้นสิงคโปร์วันนี้

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 405 57
17 พฤษภาคม 2567 348 49
16 พฤษภาคม 2567 499 57
15 พฤษภาคม 2567 942 93
14 พฤษภาคม 2567 335 69
13 พฤษภาคม 2567 366 96
10 พฤษภาคม 2567 070 75
09 พฤษภาคม 2567 595 42
08 พฤษภาคม 2567 453 51
07 พฤษภาคม 2567 004 15
06 พฤษภาคม 2567 319 26

หุ้นนิเคอิเช้าหุ้นนิเคอิเช้า

หุ้นนิเคอิเช้า นิเคอิเช้า นิเคอิย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 692 54
17 พฤษภาคม 2567 208 18
16 พฤษภาคม 2567 957 84
15 พฤษภาคม 2567 115 09
14 พฤษภาคม 2567 910 64
13 พฤษภาคม 2567 359 48
10 พฤษภาคม 2567 163 65
09 พฤษภาคม 2567 210 73
08 พฤษภาคม 2567 339 71
07 พฤษภาคม 2567 866 59
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นนิเคอิบ่ายหุ้นนิเคอิบ่าย

นิเคอิบ่าย นิเคอิย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 968 30
17 พฤษภาคม 2567 738 88
16 พฤษภาคม 2567 026 53
15 พฤษภาคม 2567 573 67
14 พฤษภาคม 2567 606 60
13 พฤษภาคม 2567 946 65
10 พฤษภาคม 2567 911 13
09 พฤษภาคม 2567 398 39
08 พฤษภาคม 2567 237 73
07 พฤษภาคม 2567 510 03
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นเยอรมันหุ้นเยอรมัน

หวย หุ้น เยอรมัน หุ้นเยอรมันย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
17 พฤษภาคม 2567 442 39
16 พฤษภาคม 2567 881 55
15 พฤษภาคม 2567 936 94
14 พฤษภาคม 2567 642 80
13 พฤษภาคม 2567 222 63
10 พฤษภาคม 2567 285 25
09 พฤษภาคม 2567 660 22
08 พฤษภาคม 2567 838 33
07 พฤษภาคม 2567 005 84
06 พฤษภาคม 2567 521 61

หุ้นอินเดียหุ้นอินเดีย

หุ้นอินเดีย

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
17 พฤษภาคม 2567 703 31
16 พฤษภาคม 2567 372 69
15 พฤษภาคม 2567 703 58
14 พฤษภาคม 2567 461 48
13 พฤษภาคม 2567 613 66
10 พฤษภาคม 2567 447 30
09 พฤษภาคม 2567 417 22
08 พฤษภาคม 2567 639 46
07 พฤษภาคม 2567 185 69
06 พฤษภาคม 2567 554 39

หุ้นเกาหลีหุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลี

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 131 46
17 พฤษภาคม 2567 585 27
16 พฤษภาคม 2567 412 11
15 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
14 พฤษภาคม 2567 701 96
13 พฤษภาคม 2567 305 97
10 พฤษภาคม 2567 402 32
09 พฤษภาคม 2567 770 09
08 พฤษภาคม 2567 479 54
07 พฤษภาคม 2567 425 45
06 พฤษภาคม 2567 XXX XXX

หุ้นฮั่งเส็งเช้าหุ้นฮั่งเส็งเช้า

หุ้นฮั่งเส็ง หุ้นฮั่งเส็งเช้า ฮั่งเส็งวันนี้ ฮั่งเส็งเช้า

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 018 57
17 พฤษภาคม 2567 314 61
16 พฤษภาคม 2567 679 08
15 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
14 พฤษภาคม 2567 983 23
13 พฤษภาคม 2567 214 46
10 พฤษภาคม 2567 960 79
09 พฤษภาคม 2567 857 71
08 พฤษภาคม 2567 020 17
07 พฤษภาคม 2567 038 92
06 พฤษภาคม 2567 691 01

หุ้นฮั่งเส็งบ่ายหุ้นฮั่งเส็งบ่าย

หุ้นฮั่งเส็ง หุ้นฮั่งเส็งวันนี้ ฮั่งเส็งบ่าย

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
20 พฤษภาคม 2567 622 61
17 พฤษภาคม 2567 361 08
16 พฤษภาคม 2567 653 82
15 พฤษภาคม 2567 XXX XXX
14 พฤษภาคม 2567 371 35
13 พฤษภาคม 2567 506 38
10 พฤษภาคม 2567 368 87
09 พฤษภาคม 2567 781 95
08 พฤษภาคม 2567 386 51
07 พฤษภาคม 2567 937 93
06 พฤษภาคม 2567 830 38

© 2024 PGWALLETS. All rights reserved